Website made using only Xara Web Designer, and no other graphics or software tools.
TET-termoelektrarna Trbovlje
Zamenjava zaščite 6kV stikališču, požarna črpalka, elektrofilter, sistem vodenja izpihovanja sond TP 1 seperacija, tehnološke blokade in zaščita kotla.
TE-TOL-termoelektrarna toplarna Ljubljana
Transfomatorska postja TP 5
VO-KA Vodovod kanalizacija Ljubljana
TP Jaški prod, TP  Kleče 1, TP Šentvid, TP Kleče 13, TP Kleče 8.
Količevo Karton
SN 20kV stikališče TCI, 6kV stikališče Brusilnica.
LTH Ulitki
TP 4, TP 1, TP 2 Ljubljana, TP Vincarje Škofja Loka
UKC
Filterska kompenzacija jalove moči v TP 10 kV MIP
Vgradnja kogeneracijskega agregata SPTE 1MW
LIKO Borovnica SE-sončna elektrarna 1x500kW, 1x900kW. Elektro Ljubljana
RTP Žale 110/20 kV
Podjetje Reference Kje smo Reference